Educar la mirada, la mà i el sentiment.


Quant mes sàpigues mirar fora
mes creixeràs per dins.
Mirar és la forma d'eixamplar
el nostre espai interior.
Eulalia Bosch

Joan Fernández Cursach

Irene Verdú Esparza

dilluns, 9 d’agost de 2010

JOC DE LES BOMBOLLES


“La corba, en realitat és una recta que ha segut desviada del seu camí a través d'una pressió lateral constant, quant major és la pressió, més tancada és la curvatura de la recta....

Per què em fascina el cercle? Perquè és la forma més modesta; és necessària, però inesgotablement variable; és estable i inestable al mateix temps; una tensió que porta en si mateix infinites tensions...”

Kandinsky

Es tracta d'una proposta on es combina, d'una banda l'exploració de les ceres blanes, per una altra l'entreteniment gràfic basant-se en realitzar lliurement una sèrie d'estructures circulars.

Materials necessaris Folis blancs, ceres blanes, draps o paper per a refregar, tisores, pegament de barra, cartolines negres per als murals, globus, fil.

Recomanem

Com es tracta de jugar creant estructures circulars, és convenient que vegen una sèrie d'obres d'art en què les formes circulars siguen fonamentals.
Es pot acudir a les obres de Robert i Sonia Delaunay i també a Kandinsky.


Plantejament de l'activitat

Aquest primer exercici es treballarà en xicotets grups.

Començarem esta activitat amb els globus. Una vegada inflats se n'aniran creant formes i figures lligant-los els uns als altres. Es podran crear ramells, serps o cucs, una falda, núvols, etc.
Es procurarà que les formes siguen diferents inflant uns globus més que els altres. Una vegada familiaritzats amb estes formes circulars passarem a uns exercicis gràfics.

Penjoll de globus
Es repartiran diversos folis on traçaran amb cera negra diverses estructures de tipus circular: diversos cercles que s'encreuen, concèntrics, tangents, assecants, grans, xicotets, allargats, en forma d'el·lipse, mig cercle, en forma de “S” etc.
És necessari que facen diversos intents per a poder triar les estructures que més els agraden per a poder realitzar la segona part de l'exercici.
Se'ls demana que mentre escolten una música de fons, pinten els espais interiors dels cercles. Es poden donar dos opcions: una que pinten lliurement; una altra, limitar els colors als bàsics (roig, blau, groc) i al blanc i negre. Amb ells i les seues possibles mescles aniran canviant i alternant els colors.
Una vegada pintats els cercles, retallaran per on ells vullguen les estructures: penjolls, cercles individuals, bombolles de cercles...
Enganxaran després el seu treball retallat sobre la cartolina negra, procurant observar la composició que s'està construint. A l'hora d'enganxar si el grup és molt nombrós, poden formar-se grups.
Si es creu convenient es pot posar alguna regla: per exemple, tocar en algun punt a l'estructura del company; donar al conjunt una determinada forma, etc.

Es podria, en conte de colorar, retallar figures de tela de colors.

Una altra possibilitat que suggerim: Omplir un foli o una cartolina de pintura de cera amb colors foscos. Se li pot després refregar el drap perquè quede més impregnat. Posteriorment es treballarà sobre esta superfície lluïda alçant la pintura de cera a través de dibuixos esgrafiats.
S'ha de jugar per mig de formes circulars.


Treballs de l'alumnat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Entrades relacionades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...