Educar la mirada, la mà i el sentiment.


Quant mes sàpigues mirar fora
mes creixeràs per dins.
Mirar és la forma d'eixamplar
el nostre espai interior.
Eulalia Bosch

Joan Fernández Cursach

Irene Verdú Esparza

dimecres, 18 d’agost de 2010

El misteri de les flors


“Omplir l'espai de manera bella. Això és el que l'art significa per a mi".
"La major part de la gent en la ciutat corre tant, que no té temps de mirar flors. Vull que les miren, ho vulguen o no".

Si una mira detingudament una flor, té tot el món davant seu.

“No copie les coses senceres, sinó fragments, perquè pinte el que em pareix important o em fa sentir emocions dins del tot".

Georgia O’Keefe
LES FLORS

És una activitat basada en l’observació dels objectes amb molt detall.
Com diu Georgia la major part de la gent en la ciutat corre tant, que no té temps de mirar flors i tampoc de moltes altres coses que ens envolten.
En aquesta activitat anem a fer un esforç per observar el mes petit i la part més petita de qualsevol objecte.

Materials necessaris
· Clarions de colors
· Temperes o pintures de dits: roig, groc, blau, verd, negre i blanc.
· Aquarel·les
· Papers de seda de colors
· Pegament
· Es podrà utilitzar música per a crear ambient
· Flors aportades per l’alumnat.

Recomanem

· Veure animació dels objectes: objectes· Veure les obres de Georgia i observar les flors, els colors, les línies.

Plantejament de l'activitat


· Mirar objectes amb una lupa gran i de molt prop: per exemple les flors. Intentar fer un dibuix del que veiem per la lupa.
Es poden pintar flors amb aquarel·les o amb guix de colors mullats amb sucre.

· Altra possibilitat es fer amb paper de seda flors grans. Es poden fer amb capes o amb paper arrugat.
. És molt interessant mesclar paper de cel·lofana i seda.

TREBALLS D'ALUMNAT DE 3r

dimarts, 17 d’agost de 2010

Viatge de colors


Viatjarem pel museu (o en una exposició que hàgem muntat a l'aula; no són necessaris molts quadres). Traurem de cada quadre una part del nostre tresor.
Si es vol hi ha 4 animacions distintes:


Pintors Venecians:Picasso:
Miró: Diversos pintors:
Portarem una bossa gran o sac (evitar bosses de plàstic amb propaganda) per a anar guardant en ell tot el que ens agrade. Descobrirem un món ple de sorpreses, que no es veu, si no anem a la busca del tresor. Quan isquem del museu amb el nostre botí, construiran la seua pròpia obra d'art. Serà el seu quadre. Hauran hagut de fixar-se molt en el color dels quadres.


Materials necessaris

• Folis, ceres de color, llapis, goma, tisores, pegament.
• Si es té muntat una exposició, es necessita una sèrie de làmines amb molt bon color. L'exposició pot comprendre qualsevol moment de la història de l'art. Pot haver-hi quadres medievals, pintura romànica, barrocs, de Goya, impressionistes, tendències actuals etc. pot ser variada o centrar-se en un període determinat.

Plantejament de l'activitat
La intenció primera és invitar, pel recorregut en el museu o exposició, a descobrir i triar, dins d'algunes obres, que prèviament caldrà seleccionar, uns colors que l'alumnat anirà descobrint en una mateixa obra.

És el primer pas cap a una experiència que pot portar-los a tindre una relació molt primitiva amb el seu entorn i més encara, si visita museus o exposicions.
Tria uns colors i els “trau” del seu suport per a portar-se'ls per a la construcció de la seua pròpia obra. Els colors que trie podran mantindre la forma que tenen en el lloc on els va descobrir o, si es prefereix, donar-los una altra forma.

El perquè de demanar-li a l'alumnat que treballe amb colors que ha tret d'altres obres, i no amb colors que li sorgisquen espontàniament, és per a crear en ell una tendència a descobrir en el seu entorn majors possibilitats plàstiques i creatives, també per a ajudar-li a veure amb més interès qualsevol situació on hi haja possibilitats de color, com és el cas quan visita un Museu.

Una vegada amb tots els seus colors en el sac, els podrà gaudir observant-los i, al mateix temps, recordar d'on els va traure, començarà l'etapa de la seua creació. Anirà, lliurement, apegant sobre una gran cartolina o paper continu, els seus colors “trets” dels quadres i així construirà la seua obra d'art. En esta etapa de construcció no necessiten cap guia.

Amb aquesta perspectiva també poden pintar sobre grans papers. Es tracta de fer “volar” els colors, que estaven un poc “cansats” d'estar en el mateix quadre tant de temps i fer-los “descansar” en la seua obra creativa.
Una breu reflexió: el mateix que ensenyem a comprendre i gaudir d'una obra d'art, igualment convé insistir que a l'hora de visitar un Museu o Exposició no cal ni convenient veure-ho tot. Pot resultar molt pesat. És bo recordar-li que davant d'un quadre l'important és que vaja descobrint diferents aspectes: llum, color, moviment, formes... quan vegem algun xiquet o xiqueta absorta per l'eloqüència visual d'una pintura penjada en la paret, deixem-los tranquil•lament gaudir. És millor que presten atenció del quadre que de les nostres paraules.

Transformar el plànol

“Tot artista vertader ha sigut sempre inconscientment mogut per la bellesa de la línia, de les formes geomètriques, del color i de les relacions entre ells i no pel que siguen capaços de representar”
Mondrian

Transformar el paper

Una de les formes de treballar la superfície de dos dimensions pot ser la de llançar propostes àmplies, on a partir d'una senzilla limitació o regla de joc, l'alumnat haja de desenvolupar la seua creativitat. En definitiva, utilitzarem el PAPER com a element d'expressió en si mateix.
Materials necessaris
• Quartilles de color intens, preferentment negre.
• Folis blancs, paper continu blanc, tisores, pegament de barra.
• Tindre preparades ceres de color (colors primaris)

Recomanem

És molt convenient que els xiquets i xiquetes es familiaritzen amb Piet Mondrián. Qualsevol de les seues “composicions” és vàlida per a jocs d'aquest tipus: afavorir la composició espacial.
També recomanem la projecció d'algunes obres de l'abstracció geomètrica caracteritzada per formes extremadament senzilles (plans, figures geomètriques simples, línies) i colors primaris.

En el museu d'Art Abstracte de Conca hi ha un “Collage sense títol” de 20 quadres de Gustavo Torner molt interessant per a esta activitat.


Planificació de l'activitat

En un principi convé fer propostes molt simples, posar alguna senzilla regla de joc i sobre ella, que l'alumnat busque combinacions.

Li donem a cada persona un parell de quartilles de color i li demanem que faça talls, és a dir, que dividisca la superfície plana en diverses parts, utilitzant les tisores. no ha de llevar ni posar res. En quant trobe la solució satisfactòria, enganxa i reconstrueix la seua quartilla en un foli, marcant els talls, o siga, deixant un poc de fons blanc entre les parts. Per això queda molt bé el treball enganxant paper negre o de colors intensos sobre fons blanc.
Posteriorment, els treballs s'enganxen sobre paper continu blanc, on haurem marcat amb retolador els espais reservats per a cada persona. El resultat de conjunt és sorprenent i serveix de motivació per a propostes més complexes.

Altres possibilitats:
Podem buscar propostes de transformació d'un rectangle, retallant-ho i recomponent-ho.
Es pot partir d'una forma circular o triangular.
Es pot jugar amb el positiu i amb el negatiu d'una forma..
Es pot jugar amb cartolines de diferents colors.
Podem modificar una superfície plana i doblegar detalls per a donar-los relleu i així crear llums i ombres.
Es pot analitzar obres de Mondrián i recrear-les.
Tots estos exercicis deixen una via oberta a la creativitat de l'alumnat i del professorat. Com a exemple poden perfilar amb ceres blanes els “camins” que havien quedat entre part i part.
Amb estes activitats, l'alumnat aprèn a compondre, a repartir formes abstractes sobre una superfície.
Las Meninas

“Las Meninas” de Velázquez


“En la seua aparent accessibilitat, Velázquez és el pintor més secret, més misteriós, més difícil de penetrar. La seua mirada neta, la seua saviesa, el seu amor per la vida, estan en el fons de la seua pintura...”

Antonio LópezEn aquesta activitat et proposem, entre altres coses, familiaritzar-te amb Velázquez, un dels grans pintors de tots els temps, i amb el quadre de “Las Meninas”, considerat com la pintura cim de l'artista.Fer preguntes: Què està passant? A partir d’aquesta pregunta sorgiran altres que hem d’aprofitar per a tractar altres temes i anar creixent. Materials necessaris És necessari que cada grup de xiquets i xiquetes dispose dels retallables. Igualment és convenient que cada equip tinga sempre davant el quadre de “Las Meninas” perquè es vagen familiaritzant amb ell. (Fitxa adjunta de siluetes dels personatges del quadre) Llapis de colors per a pintar les figures i pegament. Cartolines negres. Recomanem Resulta altament positiu que vegen interpretacions que de “las Meninas” van fer Picasso i l'Equip Crònica. Plantejament de l'activitat *En xicotets grups, es tracta de crear distintes composicions amb les figures de “Las Meninas”. Han de jugar amb elles, fer-les parlar, crear una historieta, fer-se múltiples preguntes, canviar-los de nom, formar grups (ex. Velázquez parlant amb la infanta Margarita o Agustina de Sarment amb Nicolasito Pertusato). Quan el grup quede satisfet amb una composició, l'enganxarà en la cartolina negra (mig foli) i la podran pintar. Amb totes elles es muntarà una exposició en l'aula. Una altra possibilitat que suggerim: Després de jugar amb els retallables, etc., cada grup pintarà i crearà el personatge que haja triat (cada persona tria una distinta). D'esta manera se “recrearan” “Las Meninas” i cada grup farà la seua pròpia interpretació. *També es pot posar els personatges que vulguem al esquema del quadre (Imatge 1) Es poden fer històries a partir d’aquesta composició. Interessant és acabar l'activitat amb una “performance” o representació: es pot transformar els xiquets i xiquetes en els personatges de “Las Meninas”. Convé, per a acabar, prestar atenció als diferents esquemes de “Las Meninas”.
Es poden fer els personatges en gran. Fer un forat per a la cara i decorar amb pintures papers o teles. Desprès es faran fotos

Treball de l'alumnat de 4t:POESIA I MÚSICA EN COLOR

Experiència d’ombra i música
(Homenatge a Haendel)


No era la música divina de las esferas. Era otra humana: de aire y de agua y fuego. Era una música sin hora y sin memoria. Carne y sangre sin final ni principio. Bóveda de alondras nocturnas. Panal de llama en las cumbres remotas.

José HierroAnells d’aigua

Creix la lluna dins l’anell,
el meu anell d’aigua.
Com em brillarà la mà
amb la gota de rosada!

Maria del Mar Bonet

Amb aquesta activitat pretenem aproximar a les xiquetes i xiquets al món de la poesia, la música i la pintura. Es tracta de realçar el component poètic i musical que podem trobar en el color.

Materials necessaris

• Paper de gran format: doble foli o cartolines no setinades.
• Tintes pigmentades que es poden fer diluint les temperes.
• Tindre preparada aigua.
• Temperes i pinzells de vàries grandàries. Alguns draps para netejar els pinzells.
• Música: “Classics for children”
• Uns quants poemes que haurem preparat.


Recomanem

• Encara que nosaltres hem partit de l’obra de Broto, som conscients que altres pintors tenen també una obra poètica i musical. Citem com a exemple a José María Sicília, Joan Miró i Kandinsky.
• Com és impossible donar una relació de poemes, nosaltres suggerim alguns de Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Miquel Desclot, Eugenio d'Andrade, Wang Wei…


Plantejament de l’activitat

• Projectarem unes obres de Broto.Començarem escoltant una estona la música. Procurarem que hi haja silenci. És necessari que expressen el que han viscut i sentit quan han escoltat la música. Que relacionen la música amb les pintures que contemplen.
● Incorporarem la lectura d’uns poemes. La música s’anirà intercalant enmig dels silencis de la lectura. De fons tindrem els quadres de formes i de color.Les xiquetes i xiquets aniran assimilant i fonent pintura, poesia i música.
Una vegada que els nostres ulls s’han amerat del visible i invisible passarem a uns jocs plàstics. La música seguirà acompanyant-nos el mateix que la pintura.
Disposaran de folis i de tintes pigmentades. Es mullaran els folis amb molta aigua i abans que s’eixuguen, i amb molta rapidesa, deixaran caure sobre esta superfície mullada gotes o pinzellades de color que se n’aniran estenent sobre l’aigua presentant formes d’espirals, notes musicals, llaços, nusos, cadenes i línies zigzaguejants, on els ocres, les terres i els marrons o la lluminositat dels colors primaris, blaus i rojos i negres, aniran realçant el component poètic i musical d’uns quadres que aspiren a cobrar vida pròpia en la ment de les xiquetes i xiquets.
S’ha d’insistir que una vegada posada la pintura no han de retocar res, perquè el que aconseguirien seria embrutar l’obra fresca i primitiva.
Amb totes estes obres es pot muntar, sobre cartolines negres, una bella exposició.
• Pintar un poema: es proposa el mateix exercici, però inspirat només en el poema. Es lleig aquest, si és necessari, es comenta, i després se li posa color.

• Música en color: inspirant-se en tot allò que els suggereix la música, aniran posant color sobre el foli mullat.

Tots els exercicis suggerits en aquesta activitat poden experimentar varietats amb els colors: treballar només els colors primaris, emprar una gamma de color (ocres o rojos), jugar amb un color només amb els seus múltiples matisos, que es poden aconseguir segons la quantitat d’aigua que s’empra per a les tintes.
Aquest tipus d’activitat sol agradar molt. Hem de saber aprofitar-la per a insistir en les relacions que existeixen entre la pintura, la poesia i la música.

divendres, 13 d’agost de 2010

PINTURA MÀGICA DE MIRÓ

MIRÓ MIRALL


“Al alçar-nos de la taula, Miró va agafar un pa de pagès daurat com un xicotet sol i petrificat , dient-me: el deixaré en un racó de l’estudi…qui sap si un bon dia eixirà d’ací una muntanya o una estrella…”Conversació entre Amat i Joan Miró

“Perquè Miró és un pintor silenciós: el seu art té la bellesa, la fragilitat de la mà del xiquet, remuntador, en el capvespre clar i mediterrani, d’un catxerulo que caboteja, en la part alta, vessant el seu cabal com una llarga fantasia en el cel infinit”

R. Manzano“S’ha dit de Miró que és un pintor- pintor, però també que és un pintor- músic i, sobre tot, un pintor poeta”

R. Penrose


“L’espectacle de la volta celest m’impressiona… Espais buits, horitzons buits, planes buides… tot allò que està despullat sempre m’ha impressionat molt”

Joan Miró


La nostra proposta és molt mironiana. A partir d’uns jocs de línies i colors, intentar aproximar d’inconfusible vocabulari de símbols i ideogrames creats per Miró.Materials necessaris


· Disposar de retoladors negres: fins i grossos. Llapis i pinzells.
· Tempera o acrílics, fonamentalment els colors de Miró (roig, blau, verd, groc, blanc i negre)
· Folis, paper d’empaperar, paper xarol.
· Diapositives de l’obra de Miró i fotografies de l’artista.Recomanem

· Una projecció de l’obra de Miró (no són necessaris molts quadres) que s’aprofitarà per a parlar de la seva vida.
· És molt interessant, una vegada observada la seva obra, fer una “pluja d’idees” (reconèixer elements, buscar estrelles, llunes, dones, ocells, observar colors…)Plantejament de l’activitat

Són infinites les possibilitats de treball que ofereix l’obra de Miró. Els treballs que realitzen han de tindre com a finalitat explorar, observar i jugar amb Miró.
Les xiquetes i xiquets pintaran com va pintar Miró, però no copiaran la seva obra. Heus ací uns suggeriments:


· Treballar el punt (emprar diferents grossors) i la línia (recta, corba, llarga, curta, que s’encreuen, grosses i fines) o els dos elements conjuntament.

· Es reconeixen els colors i diversos símbols mironians (estrelles, sol, lluna, ocells, dones).

Per a això és convenient que cada grup dispose de dos o tres obres de Miró perquè les analitzen i observen en profunditat.
Faran uns esbossos a partir dels quadres de Miró per a després reproduir en gran i donar-los color mironià. Unes formes i posar quelcom de color.
· Sobre una fotografia de Miró es pot dibuixar amb línies grosses i negres unes formes i posar quelcom de color. Procurar conservar els trets fonamentals, sobretot els ulls.Convindria veure “Autoretrat”


· Maricel, Lluna i Estrella i també Ocell, convivien en harmonia, en un quadre de Miró. (“Dona i ocell en la nit” 1945; “Dona i ocell a l’alba” 1946). 
Un dia, l’Ocell un d’eixos moments màgics més breus que un segon, es va anar sense rumb. Al notar l’absència de Ocell, Lluna i Estrella van eixir en la seva busca. Es van dirigir a la terra i allí van preguntar per Ocell. Al primer que van preguntar va ser a un caragol, després a una llebre i a un fardatxo. No van donar cap explicació. Només l’esquirol els va orientar en una direcció. Després de pegar voltes i més voltes, van sentir un cant i van veure Ocell en la part alta d’una roca junt amb la platja. Llavors, van mamprendre el camí de tornada a casa on Maricel al veure arribar no va poder contindre les seves llàgrimes de tanta alegria.T’animes a representar aquest conte? Podeu fer-ho en xicotets grups o en gran grup.

Amb paper d’empaperar es pot fer un gran mural.
· Se’ls dóna una o dos figures tretes de quadres de Miró. Jugant amb ells anirà creant el seu propi quadre. Si treballa sobre suport blanc, els posarà color. (document doc adjunt)
Si el suport és blau o groc, a vegades, basta el negre i el blanc. S’ha de suggerir algun color.

· L’últim suggeriment: crear poemes utilitzant els títols poètic- musicals dels quadres de Miró. Nosaltres et presentem algun títol. Tu has de buscar més amb ajuda de la mestra o mestre. Inventa títols per als quadres de Miró.
Títols:
”El xiquet i la catxerulo acariciant la Lluna i les estrelles”
”Dona i gos enfront de la Lluna”
”Una estrella acaricia el pit d’una negra”
”Dones rodejades pel vol d’un ocell”
”Dona pentinant-se la cabellera a la resplendor de les estrelles”
”El vol de la libèl·lula davant del sol”
”La gota d’aigua sobre la neu rosa”
”L’ala de la terrerola aureolada de blau or arriba al cor de la rosella que dorm sobre el prat guarnit de diamants”.

MOSAICS


“L’ús del mosaic en pasta vítria està reservat normalment a l’embelliment de les parets i se sent com una forma de decoració afí a la pintura, però més duradora.

A vegades la grandària de les tesel·les és molt xicotet i la seva forma, regular quan es tracta del fons, es fa variada en les figures, on es requeria una major minuciositat i refinament d’efectes. Les tesel·les comprenien una àmplia gamma de colors.
Les tesel·les no sols tenen forma quadrada, sinó també triangular, oblonga, etc. Les tesel·les empleades per a representar la cara i les mans són prou més xicotets que les utilitzades per a altres aspectes. Les tesel·les no són només de pasta vítria, sinó que també n’hi ha de marbre o de pedra pintada.
També es feien bellíssims mosaics per al terra d’algunes habitacions”

                                                                 C. MalteseDins de l'enorme varietat de treballs derivats de la tècnica o procediment del COLLAGE, el MOSAIC és una activitat que interessa proposar, lligant-la a algun tema d’història. Hem de tindre en compte que amb relativa facilitat podem contemplar mosaics o en algun jaciment o en museus del nostre entorn. En el nostre cas tenim el jaciment de La l'Alcúdia (Elx)


Materials necessarisPedres, papers de colors, pegaments diversos, taulers, tisores, pots o capsetes per a classificar tesel·les de diferents colors o grandàries, llapis…
Recomanem

Seria molt interessant, si fos possible, visitar algun museu o jaciment on poguera veure’s algun mosaic. 
També creiem convenient que veguen distints tipus de mosaics: de senzills dibuixos, geomètrics, de figures d’animals, etc.


Plantejament de l’activitat

Segons l’edat, podran triar entre diversos materials.
Després de veure i observar reproduccions de mosaics romans, bizantins o cristians, faran un esbós o dibuix, no copiant literalment, sinó interpretant o variant. També poden fer un dibuix original a base de motius ornamentals, figures, animals, etc.
En un tipus d’activitat així, la manipulació passa a ser quelcom molt important.
Com és un treball laboriós, es pot realitzar en xicotets grups.
Si es treballa amb papers de colors, és convenient utilitzar revistes per a retallar les tesel·les.
Convé, al mateix temps, intentar jugar amb els colors procurant que en les línies bàsiques s’utilitzen tesel·les negres.
Una altra possibilitat: planificar un gran mosaic, per exemple d’uns metres, i dividir-lo en parts. Cada una d’aquestes parts seria treballada per un xicotet grup. Al final s’encaixarien les distintes parts per a formar el mosaic. Lògicament si es treballa un gran mosaic ha d’haver-hi una coordinació entre els grups. No pot cada grup fer el que vullga amb la seva part. El resultat final és extraordinari i molt motivador.

DIBUIXOS A L'AIRE

MÒBIL

Estructures lineals en l'espai
“Calder va aclarir els nostres ulls i les nostres ments per a rebre un tipus d'escultura totalment nou. És un dels grans innovadors en la història de l'art”

Dorothy C. Miller“Les escultures de Calder són lineals, flotants, fetes de primes làmines de metall i fils d'aram, girant. Els seus camins no deixen rastre. Estan formades per la brisa oculta, per l'estirada de la gravetat. Un món d'invencions delicades i senzilles el concepte bàsic del qual és la transparència i el moviment”
Marcel Brever


En aquesta activitat es treballarà les tres dimensions en l'espai. No hi ha un model de “estructura”.

Pot d'haver-hi alguns suggeriments del mestre o mestra.

No perdem de vista que en aquesta activitat ens aproximem a la noció de moviment tan important en l'art, encara que molt pocs artistes hagen introduït moviment real dins dels seus treballs

Materials necessaris 
· Fils d'aram, boles i glaçons de suro.
· Cartolines de colors, cartó.
· Si es pensa pintar les boles, els fils d'aram o el cartó, utilitzarem al tremp i pinzells.
· Alicates per a tallar el fil d'aram.
· També es podria treballar amb làmines molt fines de llanda o de fusta. En aquest cas s'haurien de preparar amb antelació les peces.
· Es pot aprofitar materials per a reciclar: envasos de plàstic o cartó, safates poliespan, CDs rebutjats, restes de paper plata etc.
Recomanem

Veure obres de Calder

Ensenyar algunes obres de Miró sobretot les “constel·lacions” ja que guarden una relació amb els “mòbils” de Calder.
És interessant veure algunes fotos d'algunes escultors contemporanis, per exemple Julio González i les seues obres lineals.

Plantejament de l'activitat

El que ens interessa és que l'alumnat conega una varietat d'escultura actual i que domine el concepte de l'equilibri.
Pot construir el que vullga. Només hi ha una limitació: l'escultura ha de tindre equilibri.
D'alguna forma podem indicar que estem treballant amb diversos Elements del Llenguatge plasticovisual:
· El punt, si s'empren boletes o glaçons de suro.
· La línia, serien els fils d'aram.
· El volum, que seria l'estructura en el seu conjunt.
· El color, que intervé com a complement.

Han de mirar al seu voltant i fixar-se en totes les coses que tinguen moviment: arbres, núvols, gent, màquines...Han de descriure les diferències entre les formes de moviment.
Se'ls demana que dibuixen una composició simple usant poques línies. Després la “traslladaran” a una escultura, a un “mòbil”, usant fils d'aram, varetes, cartolina, suro...etc.
És molt interessant que comproven els canvis d'equilibri amb el seu cos: sostindre's amb una cama, amb els braços en creu, caminar sobre una línia, amb un got d'aigua ple...
Altres materials semblants poden donar el mateix resultat: furgadents, palletes, llanes de colors, llistons de fusta, canyes, branques...
No sols es poden fer “mòbils”, sinó també els “stabiles”, és a dir, pràcticament les mateixes estructures que els “mòbils” però que es recolzen en el sòl.
Els treballs, resultat d'esta activitat poden servir per a muntar una exposició als corredors del col·legi.

Treballs de l'alumnatLES MANS MISTERIOSES


“Els artistes de la prehistòria també van inscriure signes estranys en les grutes, especialment eixes famoses mans aplicades a les parets com a enigmàtiques firmes. Aplicant en la roca la mà coberta de pintura, els nostres avantpassats obtenen el que s'anomena “mà”. També realitzen “mans” segons la tècnica de la plantilla: apliquen primer la mà sobre la paret i bufen el color al voltant; es mostra llavors el dibuix del contorn dels dits.

Estes mans, positives o negatives, era una pràctica prou universal. Des de sempre i a tot arreu els homes han reproduït així les seues mans en les roques. Podien tindre la finalitat d'entrar en contacte amb els esperits de darrere de les parets.”
                                                 Jean Clottes
                                 “La història més bella de l'home”
ACTIVITAT
Aquest tipus d'activitat pot servir per a múltiples iniciatives de tipus plàstic: l'estampació, el collage, el volum, la utilització del color en llibertat, la composició i distribució de formes. Però a més servirà per a acostar a l'alumnat a què descobreixen les grans possibilitats d'expressió que tenen les mans.
Materials necessaris
· Folis, retoladors, pegament de barra, tisores.
· Murals de cartolina negra o paper continu fosc.
· Material molt variat: ceres, pintures d'aigua, llanes, periòdics i revistes, retalls de teles, etc.
· Música relaxant.

Recomanem

És convenient projectar una sèrie de pintures rupestres on es poden trobar unes quantes obres en les quals destaquen les mans.
Les mans han tingut molta importància al llarg de la Història de l'Art. Hi ha obres en què les mans són les autèntiques protagonistes. Als exemples assenyalats volem afegir estos altres: Leonardo da Vinci: “La Mare de Déu de les Roques” i “L'última cena”; Bernini: “Apol·lo i Dafne”, “L'èxtasi de Santa Teresa”. Els exemples es poden multiplicar.Plantejament de l'activitat
Hi ha moltes maneres de dur a terme asta activitat. Presentem alguns suggeriments:
Realitzar una breu sessió d'expressió corporal amb les nostres mans. L'alumnat mourà les mans per a anar prenent diferents expressions: mans furioses, mans delicades, mans orants, etc.
Pot ajudar-nos el següent poema de Raimon: Cançó de les mans.

De l'home mire sempre les mans.
Mans de xiquet, ben netes, mans de xiquet que és faran grans.
Mans que en la nit busquen allò que no troben mai.
Mans dels que maten, brutes;
mans fines que manen matar.
Mans tremoloses, eixutes,
mans tremoloses, mans dels amants.
De l'home mire sempre les mans.
Mans tan dures dels que passen fam.
Mans tan purés de quan érem infants.
De l'home mire sempre les mans.
Raimon

· L'alumnat fa una silueta de la seua mà, amb els dits oberts, utilitzant retolador negre. Quan la música comença a sonar, els demanem que deixen portar la seua mà lliurement i decoren capritxosament l'espai interior de la silueta de la mà.
Els demanem que facen tot tipus de decoració gràfica que sàpiguen: punts, ratlles, en zig-zag, en espiral, bucles, estrelles, ondes, etc. podem deixar caure alguna consigna en determinats exercicis: no deixar buits per comoditat.
Poden omplir la silueta de la mà amb trossets de tela, llana, retalls de paper...
conforme van acabant el seu treball, cada persona retalla la seua “mà decorada” i la pega al mural col·lectiu. Al seu costat pot firmar. Cadascun busca o tria el seu lloc en el mural col·lectiu.

· Realitzar un mural “creatiu” amb els rebutjos de retallar les mans. Deurem tindre un altre gran mural preparat i sense que el sàpiga l'alumnat, proposar un treball de modificació, creació o canvi a partir dels rebutjos del foli retallat. Hi haurà gent que no tindrà els retalls, altres estaran en la paperera o en terra i altres que es conservaran bé. La proposta és molt àmplia. No proposem cap treball concret, sinó que modifiquen i creen alguna cosa amb les restes del paper: poden utilitzar altres materials complementaris si ho desitgen.

· Una altra possibilitat: utilitzant pintura de dits o temperes pintem la palma de la nostra mà. Posteriorment l'alumnat anirà estampant la seua mà pintada sobre el mural, deixant així la seua empremta. Es pot fer basant-se en la llibertat en el color o jugar amb els colors freds, càlids, primaris, diferents tons d'un mateix color, etc. el docent podrà donar alguna orientació.

· Fer mans en “negatiu”. Es pot treballar en parelles. Es tracta d'omplir l'exterior de la mà que s'haurà estès sobre el foli i amb els dits oberts. Es pot utilitzar un esprai o pintura líquida i empolvorar-la al voltant de la mà. El resultat és màgic.
· També es poden realitzar treballs en volum. En aquest cas s'empraran llanes, teles, pasta de paper.


LA NOSTRA OPINIÓ

Creiem que l'aportació d'esta activitat és que pot ajudar-nos a descobrir que les diferents postures que poden prendre les mans poden ser emprades per a expressar els nostres sentiments. L'anàlisi de les distintes expressions que hàgem vist i treballat, pot ser un medi important per a aconseguir acostar-nos a l'obra artística.

LA MADEIXA

"Una línia És Un ix Que puntada de rebuig de passeig"
Paul Klee
"Una línia Troba 01:00 Una altra línia. Una línia evita un Una altra línia. Aventures de Línies (...)
somia línia Una. Espera línia Una. Una línia reinterpretació Cara Una. S'eleva línia Una. Una sinuosa línia melòdica creua Vint Línies d'estratificació.
Una línia és tanca Sobre si mateixa. Meditació. Uns fils Ixen encara d'ella, lentament "
Michaud

Activitat


L'obra de Paul Klee posa de manifest l'Enorme complexitat del SEU Treball, que ha captivat 01:00 successives generacions d'artistes. Klee És Un artista d'iconografia Profundament personal. El lúdiques en l'era Klee Estètic ideals de les Nacions Unides.

Proposem desplegar mil "jocs" malabars AMB els Línies. "Jocs" sorgeixen Que, deia Klee, o de l'inconscient, o de la intuïcions, o de l'Esperit.

Materials necessaris
- FOLIS, bolis, retoladors Negres, ceres, negra cartolina, pegament.
- Algunes madeixes De perfil de diferents colors Col · locades Dins d'1 caixa de cartó.
- Música d'Alguna Simfonia i Concerts de Mozart, Haydn i Beethoven. Exemple simfonia n º 40 allegro assai de Mozart

Recomanem
És Necessari Que vegen algunes obres de Klee en les quals els Línies distingeixen paper sense importància. Insistim A La Lectura i Interpretació dels Textos.
Plantejament de l'activitat

* ÉS preparacions de La Caixa de Carto AMB els madeixes Dins (5 o 6) i és col · loca al centre de l'Aula. Un equip jugarà AMB els madeixes. Els altres observessin.

S'escoltarà, minuts uns Durant, la Música. Donada senyal 1, a els Xiquets i xiquetes aniran debanant con los fils de manera espontania, Decidida, de fent Ús del SEU sincretisme característic bronzejat. Donem-li la màxima llibertat a la Realització de este "joc" Perquè Puga aconseguir Una Seguretat a l'hora d'expressar les-es.
S'anirà canviant D'grups perque Tot el món Puga Jugar amb els madeixes.
Acabat aquest "joc", Demanar Que Expressen oralment el Que Han SENTIT i experimentat.
* Passem Despres a l'Expressió Gràfica. ÉS individu Exercici 1. Tinguem muden present Que Klee va el servei d'encebadors a pintar Quadres Que a els Xiquets i xiquetes Podien Comprendre Basant-ES sols de color canyella en a els Seus propis Coneixements sobre l'art. Onu dels instruments de reforma Artística Que Klee va emprar va servei l'Adopció dels Mètodes i els Tècniques reals de l'artista Xiquet: la delineació grossa, el Gargot salvatge, l'arrap, l'unt, el còctel, la taca, l 'esborrall i Molt mes, uns quants dels quals emprarien artistes Altres Posteriorment.
Joc: Sobre l'ONU foli dibuixa punt ONU (•). A determinat senyal 1, i Despres d'escortar sense estoneta la Música, bat aquest se'n va de Passeig per l'espai (foli) d'una Manera lliure i percebo paper alçar-se del. És creessin algunes formes a l'encreuar-se'ls Línies. Estes formes és podran pintar lliurement oa partir d'una sola gamma de colors (grisós, vermells, Verds, etc ..)

El Punt se'n va de passeig
És Pot pintar els informes Que s'han dibuixat
* Una altra possibilitat: Després de ver algunes obres de Klee, dibuixos Especialment, aniran Creant els seues xifres però en aquest cas no lliurement, sinó baix a els Suggeriments Que a els Anira indicant el professor o professora. D'AQUESTA manera treballarà AMB Línies envoltants, ondulants, al Paral · lel, rectes, en Xicotets Traços, Sinuoses, ondulades, irregulars, enèrgiques, zigzaguejants, tallades, amunt i avall, un Costat sense ia ONU Altre etc
Se'ls podrà suggerir També Que dibuixen Alguna Cosa CONCRETA: bou 1, gat 1, arbre 1, cúpula 01:00, ciutat 1, ... etc Aixi 01:00 Diferents Tipus partir de de Línies creés a els Seus "jocs" amb el Màxim d'expressivitat possible.
* Xicotets preparacions És podin papers AMB Diferents Línies ja mencionades i repartir sense dos a CADA persona a l'atzar i AMB els Línies Que li Haja tocat Haura de fermentació la Figura Que vullga.

Treballs de l'Alumnat:


IMPROVISACIÓ: KANDINSKY

Aproximació a Kandinsky i a l'art abstracte


“Jo no trie conscientment la forma, la forma es tria sola, dins de mi”

Wassily Kandinsky“Tots sabem que el groc, l'ataronjat i el roig destil·len i representen les idees de l'alegria, de la riquesa”

W. Kandinsky
“Hui seguim encara fermament lligats a l'aspecte exterior de la naturalesa i hem d'extraure formes d'ella”

W. Kandinsky


“En la pintura una taca redona pot ser més significativa que una figura humana. L'element interior, és a dir, l'emoció, ha d'existir.
L'element interior determina l'obra d'art”

W. KandinskyKandinsky va desenvolupar una sensibilitat especial cap a les associacions entre la música i el color. En esta activitat anem a aproximar-nos a Kandinsky intentant “traure” del nostre interior emocions i sensacions a partir de les nostres “improvisacions”.

Materials necessaris · Folis, una bossa o caixa · Ceres o pintures, retoladors, bolis. · Música: seleccionar dos tipus diferents de música.
Recomanem Creiem molt oportú, abans d començar a desenvolupar l'activitat, dedicar un temps a: - Veure i comentar una sèrie d'obres de Kandinsky. 
(Veure presentació següent:


Comentar també els textos que presentem de Kandinsky - Insistir en la vida de l'artista, sobretot en algunes idees exposades en “De lo espiritual en el arte”

Plantejament de l'activitat
*Es demana que escriga cada un una emoció (felicitat, alegria, tristesa...) en un full de paper. Es posen tots els fulls de paper dins d'una bossa o caixa i agafen una arbitràriament. Després han de fer una pintura, a base de formes de color i portats per la música, tractant de representar l'emoció que ha trobar escrita en el full de paper.
*L'anterior exercici es complementa amb aquests altres:
a) escriure noms de diferents colors en fulls de paper. Sense dir el nom del color, cada persona ha de descriure a les seues companyes les emocions amb què ho associa. La resta de la classe ha de tractar d'endevinar el color.
b) Fer una llista de les associacions amb un color determinat. Per exemple: roig: enuig, calor vergonya...
*Una altra possibilitat: Realitzen dos pintures, una realista i una altra abstracta, però ambdós sobre el mateix tema. Primer dibuixa i posa color a la pintura realista. Posem per cas un paisatge, unes fruites o algun animal. Ho dibuixa tal com ho veu. Després haurà de qüestionar-se, amb l'ajuda del mestre o mestra, que signifiquen per a ell: el paisatge, les fruites o l'animal i quins són els elements que tenen un significat especial. Després transforma les imatges recognoscibles en formes abstractes i colors. Deixem que lliurement vaja creant formes i amb els colors jugue al seu aire. Si es creu convenient, també es pot partir que tot el món faça el mateix tema, per exemple, tots dibuixen un paisatge, etc... Finalment, es col·loquen els dos dibuixos (realista i abstracte) l'un al costat de l'altre i que tracten d'explicar per què encara, pareixent diferents, representen la mateixa cosa.
*Completar amb aquest exercici: pintar o dibuixar en un foli la música que escoltaran. Hauran de ser músiques diferents (dramàtica, tranquil·la, popular, obsessiva...) Saint Saens El cisne, Carnaval de los animales (Melancolía, ternura, tristeza) Black Mambazo LungisaIndlela . ladysmith (popular, trabajo en el campo) Tradicional catalana Ball del rogle. (popular festiva) Mozart Aria de Papageno. La flauta mágica . (niñez, magia) C. Orff O Fortuna.carmina Burana (dramática) Malher Sinfonía nº1 3r movimiento (tranquilidad, serenidad, reflexión) Albinoni Adagio (tranquila) Beethoven La tormenta (trágica) Khatchaturian Danza del sable (solemne) Wagner Barco fantasma (dramática, trágica) Micheal Nyman Chasing sheep is best left to shepherds. (obsesiva)

Amb estos exercicis s'aproximaran al coneixement i anàlisi d'una de les tendències de l'art abstracte: la gestual i lírica. És molt important dedicar un temps al diàleg sobre les vivències que han experimentat en esta activitat.

dilluns, 9 d’agost de 2010

JOCS GRÀFICS Homenatge a Paul Klee- A què jugues?
- A les pedretes, als quadrets i als glaçons i a les estreletes.
- I què fas?
- Col·locar pedretes, quadrets i estreletes.
-................
Al cap de vint minuts es posa dret i diu:
- Ja he jugat prou

D.B.ELKONIU

D'una conversació d'una xiqueta de 8 anys


ACTIVITAT
Molts especialistes (Calmy, Kellog) han insistit en la necessitat d’aquests jocs gràfics, no sols en l'etapa infantil i primària sinó també en secundària.
Es tracta de dibuixar, decorar, adornar...sense necessitat d’estar fent algun dibuix figuratiu. Per a això partirem com a excusa d'aquestes quatre figures senzilles:

Materials necessaris

Temperes o ceres, folis, retoladors, cartolines, pegament de barra.
És interessant disposar de música. Alguna dansa renaixentista és molt apropiada.

Recomanem

Hi ha quadres de Klee que poden il·lustrar estos exercicis.

Plantejament de l'activitat*Es formen equips de quatre persones. Cada una tria una de les quatre figures que haurem posat en la pissarra o en un foli que els haurem repartit. Se'ls explica que sempre han de fer eixa figura, però que poden variar de grandària i de color totes les vegades que vullguen.
Al començar la música, comencen a decorar el foli. Al cap d'un minut, donarem un cop i els folis s'intercanvien (rotant en el sentit de les agulles del rellotge)
Ara cada persona es troba amb “quelcom” ja dibuixat i pot tractar de sintonitzar amb el que es troba o seguir al seu aire lliurement.
De nou, cada minut, donarem un cop i els folis aniran rotant i cobrint-se de figures. El xiquet o xiqueta fa traços, variant formes, grandàries, colors, però no està dibuixant cap tema figuratiu.
*Altres possibilitats: No utilitzar sempre la mateixa figura. Omplint, puntejant, pintant etc. quan haja transcorregut un temps prudencial, enganxarem els quatre treballs en una cartolina.
*Una altra possibilitat: tindre preparats quadrats de diferents colors dins d'una mateixa gamma (càlids, freds, etc.) o, si es prefereix es pinten i retallen. Es posen en una safata d'on han d'anar agafant i anar enganxant en la cartolina i rotant. Els quadrats s'enganxaran tocant-se un amb l'altre formant un tauler.
*Una altra possibilitat variant de l'anterior: es reparteix una fotocòpia amb una grandària de foli amb un gran quadriculat a retolador negre molt gros. Aniran pintant amb cera cada quadrat i fent rotacions.
En general es tracta d'afavorir l'entreteniment gràfic. Sense cap dubte els anirà quedant alguna cosa de les nostres pràctiques.

*Fer quadres de paper ferro pintar-los amb ceres i desprès s’uneixen els de tota la classe i es fa una composició entre tots.
Cada persona comença en el seu foli fent el que se li ocorre, a base de combinar i variar la figura que haja triat.
Sempre ha de fer la mateixa figura, almenys fins a la segona rotació en què es pot proposar una decoració més lliure.
Pot variar els colors segons el seu capritx o segons suggerisca la música.

Entrades relacionades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...